در حال نمایش 10 نتیجه

شیرهای هیدرولیک ماشینی

شیرها همان راه دهنده ی جریان یا عملگر می باشد که به دو گروه شیرهای فشار قوی و شیرهای فشار ضعیف تقسیم می شوند.

شیرهای فشار قوی به شیرهای هیدرولیک گفته میشود.

شیرهای هیدرولیک اغلب در سیستم های بالای 10-12 بار استفاده شده و نسبت به طبقه بندی تا 2000 بار فشار را تحمل می کند.

شیر های فشار ضعیف به 3 گروه شیرهای آب وپنوماتیک و گاز تقسیم می شوند.

شیرهای فشار ضعیف زیر 50 بار مورد استفاده قرار می گیرند شیرهای پنوماتیک و گاز حداکثر 14 بار فشار را تحمل می کنند.

شیر های هیدرولیک به سه گروه تقسیم می شوند:

در برخی مواقع ترکیبی از این 3 گروه در یک شیر دیده می شود که هم در هیدرولیک صنعتی و هم در هیدرولیک ماشینی کاربرد دارند.