نمایش 1–12 از 72 نتیجه

هیدرولیک ماشینی پمپ

پمپ هیدرولیک

در هر سیستم هیدرولیک بمنزله ی قلب سیستم می باشدکه با دریافت نیرو از یک منبع (الکتروموتور- موتور-بغل گیربکس- میان گیربکس و …) حرکت دورانی را به حرکت سیال تبدیل می نمایدو روغن را از مخزن روغن دریافت و به مدارهای سیستم با فشار پمپاژ مینماید.

در انتخاب نوع پمپ فشار لازم و حجم روغن مورد نیاز در ثانیه مهمترین عامل هستندو به علت عدم انبساط روغن در سیستمهای فشار بالا اغلب از روغن هیدرولیک با ویسکوزیته ی لازم استفاده می شودو به گروههای(پمپ پیستون- پمپ دنده ای(راست، مورب،اسکرو)پمپ پره ای با کارتریج) تقسیم میشود.