بلوک زیر شیری

تومان

حداکثر فشار کاری: 350 bar

حداکثر دبی کاری: 40 li/min