پمپ هیدرولیک دنده ای کاپرونی

87 تومان

جهت گردش شفت: چپ گرد، راست گرد

فلنج: دو سر چدن

جنس بدنه: آلومینیم

ماکزیمم فشار لحظه ای: 180 bar

ماکزیمم دور: 2000 rpm

حجم :22 CM3/rev

جریان در 1500 دور: 31.68 l/min

ماکزیمم جریان: 42.24 l/min